Skin I Live In

Revs (online)
ph. Eeva Rinne
fashion editor: Youngeon So
hair: Michiko Yoshida
make-up: Rocio Cordero
model: Masha Shakurova