What Now, Xiao

Style.com/Print, Fall 2013
ph. Matt Irwin
model: Xiao Wen Ju feat. Lindsey Wixson