Tokyo Yo Yo

Gioia, 22 June 2013
ph. Ilaria Orsini
fashion editor: Amelianna Loiacano
hair: Tomohiro Kono
make-up: Fusako Okuno
model: Sasha Melnychuk