Epilogue

The Lab, Summer 2013
ph. Misha Taylor
fashion editor: Stefanie Miano
hair: Kazuko Kitaoka
make-up: Akiko Sakamato
model: Anais Pouliot