Karolina "Kandy" Chrusciel @ IMG Paris

ph. Romain Pivétal
hair & make-up: Anne Amerighi