Coach

ELLE Japan, September 2013
ph. Tak Sugita
fashion editor: Keiko Hitotsuyama
hair: Dai Michishita
make-up: Fusako Okuno
model: Rasa Zukauskaite