Serene Velocity

Figaro Japan, September 2013
ph. Yasutomo Ebisu
fashion editor: Naoko Shiina
hair: Taku
make-up: Masaya Tsuda
model: Yumi Lambert